May 16, 2021
Cameron Bancroft: Cricket Australia เปิดรับ ‘ข้อมูลใหม่’ เกี่ยวกับการยุ่งเกี่ยวกับลูกบอล
By admin | | 0 Comments |
คริกเก็ตออสเตรเลียกล่าวว่ายินดีต้อนรับ "ข้อมูลใหม่" ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวการงัดแงะลูกบอลด้วยกระดาษทรายหลังจากผู้ตีลูกคาเมรอนแบงครอฟต์แนะนำให้นักเล่นโบว์ลิ่งบางคนตระหนักถึงเรื่องนี้ Bancroft ถูกแบนเป็นเวลาเก้าเดือนโดย CA เนื่องจากมีส่วนร่วมในแผนการยุ่งเกี่ยวกับลูกบอลโดยใช้กระดาษทรายในการทดสอบในแอฟริกาใต้ในปี 2018